MEMPERKENALKAN STRUKTUR DATA LANJUTAN DAN TEKNIK REKA BENTUK DAN ANALISIS ALGORITMA. MENGKAJI BEBERAPA ALGORITMA DAN ANALISISNYA DALAM PERSEKITARAN OOP YANG TERDIRI DARIPADA PENGISIHAN, PENGGELINTARAN DAN ALGORITMA GRAF. MEMPERKENALKAN ALGORITMA UNTUK PEMPROSESAN RENTETAN, PENGURUSAN STORAN DAN TOPIK-TOPIK LANJUTAN DALAM ALGORITMA.
Skill Level: Beginner