1. UNTUK MENYEDIAKAN PELAJAR DENGAN PENGETAHUAN YANG PENTING DALAM BIDANG KOMUNIKASI TANPA WAYAR DAN
BERGERAK.
2. UNTUK MENDEDAHKAN PELAJAR KEPADA TREND BARU DALAM EKOSISTEM PENGKOMPUTERAN TANPA WAYAR DENGAN
MEMBERI TUMPUAN KEPADA TIGA ASPEK TERAS IAITU PERANTI, RANGKAIAN & APLIKASI.
3. UNTUK MEMBENARKAN, MEMBINCANGKAN DAN MENCADANGKAN KEMAJUAN SELANJUTNYA DALAM BIDANG
PENGKOMPUTERAN RANGKAIAN TANPA WAYAR DAN BERGERAK, MELALUI PEMBENTANGAN PROJEK.
Skill Level: Beginner