KURSUS INI MENGUKUHKAN KONSEP ASAS ALJABAR MATRIKS DAN SISTEM PERSAMAAN LINEAR, MEMPERKENALKAN KONSEP RUANG VEKTOR DAN RUANG HASIL DARAB TERKEDALAM, TRANSFORMASI LINEAR SERTA PEMPENJURUAN MATRIKS. KURSUS INI LEBIH KEPADA PENGAPLIKASIAN PROPERTI BERKAITAN MATRIK DAN RUANG ASAS VEKTOR DALAM BIDANG SAINS . PELAJAR DARI JURUSAN SAINS DAPAT MENGAPLIKASIKAN KONSEP ALGEBRA DAN MENYEDIAKAN PELAJAR UNTUK MENGIKUT KURSUS-KURSUS PERINGKAT SETERUSNYA.
Skill Level: Beginner