MEMPERKENALKAN KONSEP-KONSEP DALAM TEORI KEBARANGKALIAN. MEMPERKENALKAN PEMBOLEHUBAH RAWAK UNIVARIAT DAN BIVARIAT. MENGKAJI SIFAT-SIFAT PEMBOLEHUBAH RAWAK DAN FUNGSI PENJANA. MEMPEROLEHI TABURAN BAGI FUNGSI PEMBOLEHUBAH.
Skill Level: Beginner