MEMBERI PENDEDAHAN KEPADA PELAJAR PENGENALAN ANALISIS NYATA SECARA RAPI (SISTEM NOMBOR NYATA , JUJUKAN, TERBITAN, KAMIRAN) DAN KAITANNYA DENGAN MATEMATIK SEKOLAH MENENGAH.
Skill Level: Beginner