MEMBERI PENDEDAHAN KEPADA KONSEP MATRIKS, PENYELESAIAN SISTEM PERSAMAAN LINEAR, KONSEP RUANG VEKTOR DAN RUANG HASILDARAB TERKEDALAM, MASALAH KUASADUA TERKECIL, TRANSFORMASI LINEAR DAN APLIKASI ALJABAR LINEAR DALAM TEORI PENGKODAN.
Skill Level: Beginner