UNTUK MEMBERIKAN PENDEDAHAN ASAS KEPADA PELAJAR MELAKUKAN PENYELIDIKAN BAGI MEMENUHI SEBAHAGIAN DARIPADA KEPERLUAN IJAZAH SARJANA SAINS (MATEMATIK PENGAJARAN) MOD KERJA KURSUS.
Skill Level: Beginner