TUJUAN KURSUS ADALAH UNTUK MEMPERKENALKAN DAN MENGAPLIKASIKAN TEKNIK ANALISIS VARIANS DALAM KAJIAN SUATU FAKTOR TUNGGAL DAN DUA-FAKTOR, TEKNIK STATISTIK BAGI SUATU KORELASI DAN SUATU REGRESI LINEAR RINGKAS, DAN SUATU KAEDAH TAK BERPARAMETER BAGI SUATU FAKTOR TUNGGAL.
Skill Level: Beginner