MEMPERKENALKAN MODEL-MODEL MATEMATIK YANG RINGKAS SERTA KAEDAH-KAEDAH UNTUK MENGANALISIS STRUKTUR-STRUKTUR MATEMATIK YANG TERBENTUK.
Skill Level: Beginner