MEMPERKENALKAN MODEL-MODEL INVENTORI BERKETENTUAN DAN BEKEBERANGKALIAN SERTA KAEDAH-KAEDAH YANG DIGUNAKAN UNTUK MENENTUKAN DASAR INVENTORI YANG OPTIMUM.

Skill Level: Beginner