MEMPERKENALKAN KAWALAN MUTU SECARA STATISTIK DAN SKIM PERSAMPELAN. PELAJAR DIDEDAHKAN KEPADA PENGGUNAAN PERISIAN KAWALAN MUTU DAN LAWATAN KE KILANG/ KAJIAN KES/ SEMINAR.
Skill Level: Beginner