MEMBERI PENGETAHUAN ASAS TEKNIK PERWAKILAN LENGKUNG DAN PERMUKAAN SUPAYA DAPAT DIMANIPULASIKAN DAN DIPAMERKAN MENGGUNAKAN KOMPUTER.
Skill Level: Beginner