MEMPERKENALKAN KAEDAH REGRESI UNTUK MEMODELKAN HUBUNGAN ANTARA DUA ATAU LEBIH PEMBOLEHUBAH DAN APLIKASINYA MELALUI PERISIAN.
Skill Level: Beginner