1. MEMPERKENALKAN IDEA-IDEA ASAS, PROSEDUR UMUM DAN TENIK-TEKNIK MATEMATIK DALAM UNSUR TERHINGGA SERTA CARA MEMBINA MODEL UNSUR TERHINGGA BAGI SESUATU PERSAMAAN PEMBEZAAN LINEAR.
2. MELAKSANAKAN KAEDAH UNSUR TERHINGGA MELALUI SIMULASI KOMPUTER MENGGUNAKAN PERISIAN KAEEDAH UNSUR TERHINGGA BERKEKUATAN INDUSTRI.

Skill Level: Beginner