MENDEDAHKAN PARA PELAJAR KEPADA ALJABAR MODEN, KHUSUSNYA TEORI KUMPULAN DAN GELANGGANG.
Skill Level: Beginner