1. MELENGKAPKAN PENGUASAAN PELAJAR MENGENAI TEORI GELANGGANG
2. MELENGKAPKAN PELAJAR DENGAN PENGETAHUAN MASALAH PEMFAKTORAN POLINOMIAL ATAS MEDAN
3. MELENGKAPKAN PELAJAR DENGAN PENGETAHUAN MENGENAI HUBUNGAN MASALAH PEMFAKTORAN POLINOMIAL DAN TEORI PERLUASAN MEDAN

Skill Level: Beginner