TUJUAN KURSUS INI ADALAH UNTUK MEMBERI PELUANG KEPADA PELAJAR UNTUK MEMBUAT KAJIAN DENGAN BIMBINGAN SEORANG PENYELIA KE ALAS SUATU TOPIK RELEVAN KEPADA PROGRAM SARJANA MUDA SAINS (MATEMATIK).
Skill Level: Beginner