1. MEMPERKENALKAN MODEL LINEAR BAGI KES PANGKAT PENUH DAN KURANG PENUH.
2. MENGGUNAKAN PERISIAN SAS UNTUK MENYELESAIKAN MASALAH YANG BERKAITAN DENGAN MODEL LINEAR.

Skill Level: Beginner