UNTUK MEMBERI PEMAHAMAN KEPADA PELAJAR BERKENAAN DENGAN PENGETAHUAN ASAS MENGENAI
PELBAGAI JENIS POLIMER, PERKAITAN ANTARA STRUKTUR DAN SIFAT, PEMPROSESAN DAN APLIKASI
BAHAN-BAHAN POLIMER.
Skill Level: Beginner