OBJEKTIF KURSUS INI IALAH UNTUK MEMBERI KEFAHAMAN TERHADAP ISU-ISU KAKISAN SEPERTI
PENGENALAN TERHADAP KAKISAN, JENIS KAKISAN, MEKANISMA KAKISAN ELEKTROKIMIA, KAEDAH
PENGUJIAN KAKISAN, KAEDAH PERLINDUNGAN KAKISAN SEPERTI PENGGUNAAN PERENCAT,
PERLINDUNGAN ANODIK DAN KATODIK, DAN KAEDAH PEMILIHAN BAHAN MENGIKUT KESESUAIAN APLIKASI
DAN PERSEKITARAN YANG TERLIBAT.
Skill Level: Beginner