UNTUK MEMPERKENALKAN PELBAGAI KUMPULAN BIOBAHAN, PEMPROSESSAN DAN APLIKASI BIOBAHAN DALAM BIDANG PERUBATAN REGENERATIF SERTA ETIKA DAN PENCIRIAN BERKAITAN BIOBAHAN
Skill Level: Beginner