MEMBERIKAN PEMAHAMAN KEPADA PELAJAR TENTANG FENOMENA PENGANGKUTAN DAN
KEPENTINGANNYA DI DALAM BIDANG KEJURUTERAAN POLIMER.
Skill Level: Beginner