UNTUK MEMPERKENALKAN DAN MEMBERI PENDEDAHAN KEPADA PELAJAR TENTANG PENGGUNAAN PELBAGAI JENIS BAHAN POLIMER DALAM APLIKASI ELEKTRONIK.
Skill Level: Beginner