MEMPERKENALKAN KAEDAH-KAEDAH PENGANGKUTAN BAHAN YANG BIASA DIGUNAKAN DALAM INDUSTRI
PERLOMBONGAN, PENGKUARIAN DAN PEMPROSESAN.
Skill Level: Beginner