MEMPERKENALKAN PRINSIP DAN TEKNIK BERLAINAN UNTUK PENGEKSTRAKAN LOGAM DAN PENAPISAN
DARIPADA SUMBER GALIAN. TEKNIK INI DILAKUKAN PADA SUHU TINGGI UNTUK LOGAM FERUS DAN BUKAN
FERUS.
Skill Level: Beginner