MEMPELAJARI KONSEP ASAS GEOKIMIA CARIGALI, TEKNIK CARIGALI DAN PENGGUNAANNYA DI DALAM
MENCARI MENDAPAN MINERAL.
Skill Level: Beginner