MENERAPKAN PENGETAHUAN ASAS MENGENAI PENGGUNAAN TEKNIK GEOFIZIK GUNAAN DALAM
EKSPLORASI MINERAL DAN MINYAK, KEJURUTERAAN AWAM, KEJURUTERAAN ALAM SEKITAR DAN
ARKEOLOGI.
Skill Level: Beginner