UNTUK MEMBERIKAN PENGETAHUAN KEPADA PELAJAR-PELAJAR BAGAIMANA PENGETAHUAN KIMIA BOLEH
DIAPLIKASIKAN DALAM AMALAN PERSEKITARAN SECARA PRAKTIKNYA DALAM MENANGANI MASALAH ALAM
SEKITAR YANG BERKAITAN DENGAN LIMA SFERA UTAMA DALAM MEREKABENTUK SEMULA ATAU
PENGUBAHSUAIAN PROSES-PROSES YANG SEDIA ADA.
Skill Level: Beginner