MEMPERKENALKAN KEPADA PELAJAR TEORI ASAS, OPERASI DAN STRUKTUR PENGUBAH ELEKTRIK KUASA, MOTOR ARUS TERUS, JANAKUASA ARUS TERUS, KONSEP MEDAN MAGNET, JANAKUASA SEGERAK TIGA-FASA, MOTOR SEGERAK TIGA-FASA, MOTOR ARUHAN TIGA-FASA DAN SATU-FASA.
Skill Level: Beginner