UNTUK MEMBERI PENDEDAHAN AMALI ELEKTRIK KEPADA PELAJAR DENGAN MENJALANKAN UJIKAJI-UJIKAJI DAN MENGANALISIS DALAM BIDANG ELEKTRIK KUASA YANG BERKAITAN DENGAN SISTEM PENJANAAN, PENGHANTARAN DAN PENGAGIHAN, PENGUBAH VOLTAN, PERLINDUNGAN, PENGOPERASIAN, CIRI, PRESTASI DAN KAWALAN MESIN ELEKTRIK.
Skill Level: Beginner