MEMPERKENALKAN DAN MEMAHAMI TEKNIK-TEKNIK YANG DIGUNAKAN DALAM SISTEM PINTAR. MENGAPLIKASIKAN TEKNIK-TEKNIK SISTEM PINTAR SECARA SIMULASI ATAU PRAKTIKAL.
Skill Level: Beginner