MEMBERI PENDEDAHAN DAN KEFAHAMAN MENGENAI ASPEK-ASPEK PENTING YANG BERKAITAN DENGAN INDUSTRI PEMBUATAN, SISTEM PEMBUATAN, SISTEM SOKONGAN PEMBUATAN DAN TEKNOLOGI PEMBUATAN.
Skill Level: Beginner