MELANJUTKAN PENGETAHUAN PELAJAR DALAM TOPIK KALKULUS YANG MERANGKUMI TOPIK ALJABAR LINEAR, SIRI FOURIER, PEMBEZAAN SEPARA DAN KALKULUS VEKTOR. DAN SETERUSNYA BERUPAYA UNTUK DIGUNAKAN DALAM MENYELESAIKAN PERMASALAHAN KEJURUTERAAN YANG BERKAITAN.
Skill Level: Beginner