UNTUK MEMBERI PENGETAHUAN DAN KEMAHIRAN ASAS TERHADAP TEKNIK DAN APLIKASI LUKISAN BERBANTU KOMPUTER (CAD) 2D DAN 3D, SUPAYA PELAJAR DAPAT MENYEDIAKAN LUKISAN KEJURUTERAAN UNTUK APLIKASI KEJURUTERAAN AWAM.
Skill Level: Beginner