MENDEDAHKAN ASPEK-ASPEK PENGEKALAN DAN PEMULIHAN SUNGAI SECARA MENYELURUH MELALUI APLIKASI KEJURUTERAAN PENGANGKUTAN ENDAPAN DAN MENYELESAIKAN MASALAH ALIRAN TERBUKA DENGAN KAEDAH MATEMATIK.
Skill Level: Beginner