MEMBERI PENGENALAN KEPADA KONSEP PENGUKURAN GEOMATIK DAN APLIKASI DALAM KEJURUTERAAN DAN MEMBENTUK KEFAHAMAN DALAM PENGGUNAAN PERALATAN UKUR, KAEDAH PENGUKURAN, ANALISIS DATA CERAPAN DAN PEMAPARAN HASIL KERJA PENGUKURAN.
Skill Level: Beginner