MEMBERI KEFAHAMAN KEPADA KONSEP ASAS SISTEM MAKLUMAT GEOGRAFI DENGAN MEMBUAT PENEKANAN KEPADA KAEDAH PEMETAAN, PENGUMPULAN, PEMPROSESAN, DAN ANALISIS DATA RUANGAN YANG UMUM KEPADA APLIKASI KEJURUTERAAN AWAM.
Skill Level: Beginner