MEMPERKENALKAN KONSEP ASAS KEJURUTERAAN LEBUH RAYA YANG MERANGKUMI PENETAPAN LALUAN DAN ASAS TAK TERIKAT UNTUK TURAPAN DAN
KEJURUTERAAN LALU LINTAS YANG MERANGKUMI CIRI-CIRI ALIRAN LALU LINTAS, ANALISIS KAPASITI JALAN, ARAS PERKHIDMATAN DAN REKABENTUK
PERSIMPANGAN.
Skill Level: Beginner