MEMPERKENALKAN KONSEP ASAS KEJURUTERAAN PENGANGKUTAN SERTA MEMBERI KEFAHAMAN KEPADA PELAJAR PERKAITAN DI ANTARA ANALISIS OPERASI DAN REKABENTUK KEMUDAHAN SISTEM PENGANGKUTAN DENGAN KESELAMATAN JALAN RAYA
Skill Level: Beginner