PENGANGKUTAN LESTARI:
UNTUK MEMAHAMI IMPAK PENGANGKUTAN KE ATAS KELESTARIAN, SISTEM PENGANGKUTAN YANG LESTARI, PENYUMBANG-PENYMBANG KEPADA KELESTARIAN DAN TIDAK KELESTARIAN PENGANGKUTAN, ISU-ISU BERKAITAN PEMBANGUNAN BERASASKAN TRANSIT DAN PERANCANGANNYA,SERTA TADBIR URUS DAN POLISI YANG MEMPENGARUHI.

ASFALT LESTARI:
UNTUK MEMAHAMI KONSEP, KEPERLUAN DAN JENIS BAHAN, TURAPAN HAYAT PANJANG, CAMPURAN ASPHALT BERSUHU SEDERHANA, TURAPAN ASFALT TEBUS GUNA, ASFALT BERLIANG, PENGKAT BERASASKAN TUMBUHAN, PENGGUNAAN BAHAN TERBUANG SEBAGAI BAHAN PENGUBAHSUAI BITUMEN
Skill Level: Beginner