UNTUK MEMAHAMI PROSES PERANCANGAN PENGANGKUTAN MENYELURUH, MELIPUTI PENEKANAN TERHADAP ASPEK LANJUTAN PEMODELAN PERMINTAAN PERJALANAN, ASPEK PENYEDIAAN PENAWARAN SERTA PROSEDUR YANG TERLIBAT DALAM KAJIAN IMPAK LALU LINTAS.
Skill Level: Beginner