MEMBINA KEUPAYAAN UNTUK MENYELESAIKAN MASALAH STATIK JASAD TEGAR DAN DINAMIK ZARAH DENGAN MENGGUNAKAN PRINSIP ASAS MEKANIK KEJURUTERAAN.
Skill Level: Beginner