UNTUK MELENGKAPKAN PELAJAR DENGAN PENGETAHUAN TENTANG PRINSIP ASAS YANG MENGUASAI KEKUATAN DAN KEKUKUHAN JASAD BOLEH-UBAHBENTUK UNTUK TUJUAN PENYELESAIAN MASALAH KEJURUTERAAN.
Skill Level: Beginner