UNTUK MELENGKAPKAN PELAJAR DENGAN PENGETAHUAN TENTANG DUA KAEDAH ASAS IAITU KAEDAH DAYA DAN ANJAKAN UNTUK ANALISIS STRUKTUR TIDAK BOLEH TENTU STATIK.
Skill Level: Beginner