MEMBERI PENDEDAHAN TENTANG ASPEK TEKNOLOGI KONKRIT DARI PERSPEKTIF KETAHANLASAKAN DAN KEMEROSOTAN STRUKTUR KONKRIT, BAHAN TAMBAH, PENGHASILAN, SIFAT-SIFAT DAN KEGUNAAN JENIS-JENIS KONKRIT KHAS YANG LAIN DARI KONKRIT BIASA, KAEDAH PENGUJIAN TANPA DAN SEPARA MUSNAH SERTA TEKNIK BAIK PULIH.
Skill Level: Beginner