KURSUS INI BERTUJUAN MEMBERIKAN KEFAHAMAN DAN PENGETAHUAN ASAS BERKENAAN DENGAN PRINSIP YANG DIPERLUKAN OLEH JURUTERA DARI ASPEK PENGLIBATAN UMUM TERHADAP MASYARAKAT UNTUK MENANGANI ISU-ISU BERKAITAN DENGAN ETIKA DAN UNDANG-UNDANG KEJURUTERAAN SERTA PENGURUSAN KEWANGAN DAN PENGURUSAN PROJEK YANG EFEKTIF. KURSUS INI JUGA MEMERLUKAN PENGLIBATAN SECARA LANGSUNG BAKAL JURUTERA DALAM MENYELESAIKAN MASALAH PROJEK SEBENAR MELALUI PEMIKIRAN KRITIS SERTA KERJA BERKUMPULAN YANG KREATIF DAN EFEKTIF.
Skill Level: Beginner