MEMBERI PENGENALAN TENTANG BENTUK-BENTUK PEMINDAHAN HABA YANG MERANGKUMI KONDUKSI, PEROLAKAN DAN RADIASI. REKABENTUK ALATAN PENUKARAN HABA JUGA TURUT DIBERI PENEKANAN.
Skill Level: Beginner