UNTUK MENYAMPAIKAN PENGETAHUAN MENGENAI RESAPAN DAN PEMINDAHAN JISIM, MELATIH PELAJAR-PELAJAR UNTUK MEMPEROLEH KEMAHIRAN MELAKUKAN PENGIRAAN DALAM OPERASI PROSES SELAIN MEREKABENTUK PERALATAN BAGI PROSES-PROSES PENYERAPAN, PENYULINGAN, PENYARIAN (PEPEJAL-CECAIR) DAN PENGEKSTRAKAN (CECAIR-CECAIR)
Skill Level: Beginner