PELAJAR AKAN DIDEDAHKAN UNTUK MEREKABENTUK REAKTOR BERMANGKIN LAZIM, REAKTOR BERBILANG DAN BIOREAKTOR. PELAJAR JUGA AKAN MEMPUNYAI PENGETAHUAN YANG MENCUKUPI DALAM PENYEDIAAN DAN PENCIRIAN PELBAGAI JENIS MANGKIN YANG DIPERLUKAN UNTUK PROSES INDUSTRI
Skill Level: Beginner