BAGI MEMBERI PENGETAHUAN PENTING TENTANG KESELAMATAN PROSES DALAM INDUSTRI PROSES DAN KIMIA. KURSUS INI ADALAH WAJIB DAN MEMENUHI KEPERLUAN YANG DITETAPKAN OLEH MAJLIS JURUTERA BAGI PENGIKTIRAFAN IJAZAH KEJURUTERAAN KIMIA
Skill Level: Beginner